Kongreye -209 Gün
ÖNEMLİ TARİHLER
Ana Konular

JİNEKOLOJİYE BÜTÜNCÜL BAKIŞ

 • Jinekolojik hastalıklarda GETAT’ın önemi
 • Jinekolojik hastalıkların teşhisi ve tanı yöntemlerininbelirlenmesi
 • Jinekolojik hastalıklarda kullanılan terapötik yöntemler
 • Jinekolojide psikoterapi

İNFERTİLİTE

 • İnfertilite tanı ve teşhis yöntemleri
 • İnfertilite’de tamamlayıcı tıbbın kullanımı
 • İnfertilite’de integratif tıp yaklaşımı
 • İnfertilife’de modern tıp uygulanması ne zaman ve nasıl?

SEKSOLOJİYE BÜTÜNCÜL BAKIŞ

 • Cinsel tıbba giriş ve erkek cinsel fizyoloji psikoloji, ve zihinsel yaklaşım.
 • Seksolojide kadın erkek patolojilerinde terapi ve girişimsel yöntemler

GEBELİĞE BÜTÜNCÜL BAKIŞ

 • Gebeliğin oluşması EPİGENETİK ve genetik yaklaşım
 • İnfertilite de tamamlayıcı tıbbın kullanımı
 • İnfertilite de integratif tıp yaklaşımı
 • İnfertilife de modern tıp uygulanması ne zaman ve nasıl?

GEBELİKTE OTC KULLANIMI

 • Riskli gebeliğe bütüncül yaklaşım
 • Gebelikte kullanılan GETAT yöntemleri
 • Gebelikte psikoterapi

DOĞUMU BAŞLATAN DOĞAL YÖNTEMLER

 • Doğumun anne üzerinde etkisi ve bağlanmanın önemi
 • Doğumda GETAT
 • Tentene temas ve geç kordon KLEMPLEME’nin anne ve bebek üzerine etkisi

BESLENME

 • Jinekolojide beslenme
 • İnfertilite de beslenme
 • Afrodizyak etkili takviyeler ve beslenme
 • Gebelikte beslenme
 • Loğusalıkta beslenme
 • Workshop mizaca uygun beslenme